نمونه متن آگهی رای دادگاه

مدیر سایت

منتشر شده در ۱۳ اسفند, ۱۳۹۷

نمونه متن آگهی رای دادگاه

نمونه آگهی رای دادگاه -۱

آگهی ابلاغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ——— وخانم ———

خواهان خانم ———— با وکالت آقای —————– دادخواستی به طرفیت خوانده ها آقای ——–و خانم ——- به خواسته ۱- الزام به اخذ پایان کار و صورت جلسه تفکیکی و کلیه مقدمات مربوط به نقل و انتقال و نیز تنظیم سند رسمی شش دانگ ملک مسکونی به پلاک ثبتی شماره ———– مفروز و مجزا شده از حوزه ثبتی            ——— مقوم——–  ریال (هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه ای ملک)  ۲- مطالبه وجه التزام مستند به مبایعه نامه بابت تاخیر در تنظیم سند رسمی ملک مزبور از تاریخ ——- لغایت زمان اجرای حکم علی الحساب مقوم به ——— ریال (از حیث صلاحیت محاکم و هزینه دادرسی)  ۳- مطالبه کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه دادرسی وکارشناسی و حق الوکاله وکیل مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کلاسه ————– شعبه —-دادگاه عمومی حقوقی شهرستان —— ثبت و وقت رسیدگی مورخ ——- ساعت —- تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ها ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

منشی دادگاه حقوقی شعبه — دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ———-

 

نمونه آگهی رای دادگاه -۲

با عنایت به صدور دادنامه شماره —————– مورخ —— شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان   ——– و دستور دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ——، مبنی بر “رد مال و انتقال یک واحد مسکن مهر واقع در —————— در حق آقای ————، که طی نامه شماره      ————-  مورخ —— اجرای احکام مدنی شهرستان ——- به دستور قانونی اجرای احکام مدنی به این شرکت ابلاغ گردیده است؛ اصل صورتجلسه انتخاب واحد به شماره  ————- مورخ         ———  آقای —— باطل و فاقد اعتبار می باشد.”

 

 

 

 

**پذیرش آگهی روزنامه های کثیر الانتشار**

نمونه متن آگهی رای دادگاه

 آگهی مزایده ومناقصه,دعوت به مجمع عمومی

        و فوق العاده، فراخوان

 آگهی استخدام،تبریک،تقدیر وتشکر,ترحیم،یادبود و…

نمایندگی پذیرش آگهی روزنامه های:

همشهری،جام جم،ایران،کیهان، اطلاعات، دنیای اقتصاد،

خبرورزشی،ابرار و…

آگهی مناقصه ومزایده شرکتها، دعوت به مجمع عمومی،پذیره نویسی،

فوق العاده،فراخوان، استخدام و 

تماس با ما

www.kanoontablighati.ir

جهت اطلاع از تعرفه ها به ربات تلگرام مراجعه فرمائید.

 لطفا جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره روی اینلینک  کلیک کنیدخبرنامه

به خبر نامه ما بپیوندید تا روزانه اخبار جدید برایتان ایمیل شود از فرم زیر اقدام نمایید.

پشتیبانی

پشتیبانی همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 09:00 الی 17:00.

پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 12:30.

ارتباط با ما

تهران - نارمک
تلفن
02177923473
02177935176
info.77073444[at]gmail.com
kanoontablighati_bot
ادمین:
kanoontablighati_admin

ertebat gostar ارتباط گستر +982177973444 email

همراه همیشگی شما

qrcode

تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد-طراحی وب سایت توسطHesam Safavi